Sponzori

Molimo sponzore da se ne guraju toliko u udrugu, Svi će doći na red.

Sa štovanjem,

Uprava